Orgel
  
Net als de hal werd ook het orgel gebouwd naar de wensen van Huetink. Hij wilde een orgel hebben dat klinkt als het orgel in de Bovenkerk in Kampen. Op dit prachtige orgel had hij jarenlang les van Willem Hendrik Zwart.
 
Het Monarke orgel is gebouwd door Johannus Orgelbouw in 2000. En als adviseur heeft Huetink Everhard Zwart in de arm genomen en deze heeft ook de dispositie samengesteld. In 2007 is het orgel geupdate en opnieuw geïntoneerd onder leiding van Klaas Jan Mulder.
 
 
Het orgel is een 4-klaviers digitaal orgel met realtime sampling. Realtime sampling houdt in dat alle stemmen per pijpje zijn opgenomen en vervolgens gedigitaliseerd. Met name het feit dat het orgel vier klavieren heeft met 83 stemmen is heel bijzonder. Tevens zitten er aan aantal orkeststemmen op. Dat hebben alleen hele grote orgels zoals die van de Laurenskerk in Rotterdam en de Bovenkerk in Kampen. Om het kathedraal effect te bereiken moesten allerlei voorzieningen worden getroffen, onder andere: de hardheid van de bouwmaterialen, de vormgeving van het dak en de akoestiekmodule in het orgel. 
 
 
 Dit orgel klinkt alsof het  in een kathedraal staat. Met een professionele adviseur van Johannus Orgelbouw hebben ze hier maanden aan gewerkt. Maar het ontwerp is van  Huetink zelf. Van het orgelfront heeft hij zelf een schets ontworpen. De vorm ervan moest die van het dak van de zaal volgen. Bij Johannus orgelbouw in Ede, die het orgel zou leveren, werd Huetink’s schetsontwerp ingescand in de bouwtekening. Everhard Zwart ontwierp de dispositie van het grote 4-klaviers orgel, inclusief een fernwerk met drie tuba’s. Tien tallen organisten, professionals en amateurs, hebben op het orgel gespeeld vanuit buiten- en binnenland, en ze zijn zonder uitzondering verbijsterd over de klank. 
 
 
In maart 2016 heeft het orgel een uitbreiding en herintonatie ondergaan. Een Quitadeen 16v en Flageolet 1v zijn er bijgekomen en de Kromhoorn 8v is vervangen. De tongwerken zijn allemaal geherintoneerd en de fluiten zijn weer optimaal mooi. Het orgel straalt nog meer dan voorheen. De akoestiek is ook een stuk verbeterd. Het orgel is weer “bij-de-tijd”.
 
Klik hier voor disposities: